Flowers
 
 
 

Undervisningsopplegg

Beintøft 2023 setter søkelys på ulike trafikk-, klima- og miljøutfordringer. Det følger med undervisningsopplegg bestående av lærerveiledning, undervisningsvideo, PowerPoint, quiz og et forslag til aktivitet i klasserommet. Dette blir lagt ut 4. september

Gå for planeten:

Fremtid – Elevene skal lære om klimaendringer, hvordan forurensing påvirker klimaet og hva du selv kan gjøre for å hjelpe klimaet.

Håp – Elevene skal utvikle naturglede, lære om artsmangfold, om forurensing av naturen, miljøtiltak og hvordan søppel skal håndteres.

Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 3.-4. trinn, 5.-6. trinn og 7. trinn.

For fullstendig oversikt gå gjennom lærerveiledningen.

1. - 2. trinn: Gå for planeten!

3.-4. trinn: Gå for planeten!

5.- 6. trinn: Gå for planeten!

7. trinn: Gå for planeten!

Lukk
Laster inn