Undervisningsopplegget

Beintøft 2022 tar utgangspunkt i to hovedtemaer, som setter søkelys på ulike klima- og miljøutfordringer. Det følger med undervisningsopplegg bestående av lærerveiledning, undervisningsvideo, PowerPoint, quiz og et forslag til aktivitet i klasserommet. De to hovedtemaene er:

Gå for klimaet – Elevene skal lære om klimaendringer, hvordan forurensing påvirker klimaet og hva du selv kan gjøre for å hjelpe klimaet.

Gå for miljøet – Elevene skal utvikle naturglede, lære om artsmangfold, om forurensing av naturen, miljøtiltak og hvordan søppel skal håndteres.

Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 3.-4. trinn, 5.-6. trinn og 7. trinn.

For fullstendig oversikt gå gjennom lærerveiledningen.

7. trinn

7. trinn

Gå for Klimaet

7. trinn

Gå for Miljøet

5.-6. trinn

5. til 6. trinn

Gå for Klimaet

5. til 6. trinn

Gå for Miljøet

3.-4. trinn

3. til 4. trinn

Gå for Klimaet

3. til 4. trinn

Gå for Miljøet

Lukk