Beintøft

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet og Beintøft:

I Beintøft er elevenes sikkerhet alltid øverste prioritet! Ingen skal føle seg utrygge eller være redde for å gå til skolen. Derfor er det viktig at alle barna er godt informert om trafikkregler og hvordan man ferdes på skoleveien.

I Beintøft er det viktig at alle er med! Om noen skulle ha problemer med å delta av helsemessige eller andre årsaker, så er vi svært behjelpelige med å finne en god løsning. Vi har også skrevet litt om det på konkurranseregler .

Under har vi skrevet litt om hvordan du kan bidra til å gjøre skoleveien tryggere.

Hva kan lærere og skolen gjøre?

Hva kan kommunen gjøre?

Hva kan foresatte gjøre?

Lukk