Flowers
 
 
 

Om Beintøft

Fra 5. september til 30. september deltar elever over hele landet på Beintøft, Norges største gå-til-skolen-aksjon. Hvert år er over 50 000 barn med på å gå, sykle og reise kollektivt til skolen. Dette fører til mindre CO2-utslipp, mindre mikroplast i naturen og tryggere skoleveier. Bli med å gå for klimaet og miljøet!

Hva er Beintøft?

Beintøft en kampanje for barneskole-elever, der målet er å få flere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Med dette ønsker Miljøagentene å skape naturglede, forståelse for klimaendringene, og vise at alle kan gjøre en forskjell. Beintøft er organisert som en konkurranse, der målet er samle flest poeng.

Hvordan fungerer det?

Du kan få totalt 2400 poeng under konkurransen.

Du kan få 2000 poeng ved å registrere hvilke elever som reiser miljøvennlig til skolen. Læreren registrer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen. Man får poeng basert på andelen av klassen som har reist miljøvennlig til skolen. Reiser alle miljøvennlig, sanker man inn 100 poeng den dagen. Eksempler:

 • Har klassen 30 elever, og 15 har reist miljøvennlig får klassen 50 poeng

 • Har klassen 30 elever og 30 har reist miljøvennlig får klassen 100 poeng

Dersom en elev ikke får gått/syklet eller reistkollektivt til skolen, kan eleven gjøre en av aktivitetene under for å bli registrert som gående:

 • Gå for klimaet: Gå til et sted du vanligvis ville blitt kjørt. Dette kan f.eks være å gå til trening eller øving.

 • Gå for miljøet: Gå en tur rundt i skolegården eller området hjemme, og plukk fem søppelbiter. Deretter er det viktig at søppelet blir sortert og kastet riktig

Klasseoppdrag

Du kan også sanke ytterligere 400 poeng ved å løse klasseoppdrag. Klasseoppdragene er en kreativ bildeoppgave, som klassen skal løse i felleskap. Man står fritt til å løse oppdragene slik man selv vil, og svaret skal lastes opp i form av et bilde på "Min side". Det er ingen tidsfrist for når oppdragene skal leveres i løpet av kampanjeperioden og man kan levere helt fram til siste konkurransedag.

Man kan maksimalt samle 2400 poeng i kampanjen. Disse regner vi ut på denne måten:

 • 2000 poeng (alle elevene har gått til skolen hver dag i 20 dager)

 • 400 poeng (200 poeng per klasseoppdrag).

Hvordan gjennomføre Beintøft på 1-2-3?

1. Skriv ut og del ut registreringskort (lenke under) til hver elev, som oppbevares i klasserommet. Alle elevene fyller ut kortet sitt hver morgen.

2. Læreren registrerer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen på beintøft.no, helst hver dag.

3. Husk at alle elever skal inkluderes! Hvis noen har utfordringer med å delta av ulike grunner, må dere finne en løsning. Sjekk reglene, og hvis noe er uklart kontakt oss på beintøft@miljoagentene.no.

4. Alle ukens gåturer må registreres senest hver fredag i kampanjeperioden.

5. Få tilgang til faktaark og oppgaver og quiz til Beintøft under "Undervisningsopplegg", og bruk dette i undervisningen.

6. Lever klasseoppdrag ved å laste opp bilder på "Min side".

Skulle dere ha noen spørsmål, ta kontakt på beintoft@miljoagentene.no

Temaer

Beintøft 2022 vil ta utgangspunkt i to hovedtemaer, som setter søkelys på ulike klima- og miljøutfordringer. Det følger med undervisningsopplegg bestående av lærerveiledning, undervisningsvideo, PowerPoint, quiz og et forslag til aktivitet i klasserommet. Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 3.-4. trinn, 5.-6. trinn og 7. trinn.

 • Gå for klimaet – Elevene skal lære om klimaendringer, hvordan forurensing påvirker klimaet og hva du selv kan gjøre for å hjelpe klimaet.

 • Gå for miljøet – Elevene skal utvikle naturglede, lære om artsmangfold, om forurensing av naturen, miljøtiltak og hvordan søppel skal håndteres.

Spesialregler

Under har vi samlet en liste over ulike spesialregler. Ved spørsmål ta kontakt med oss på beintoft@miljoagentene.no.

 • El-sparksykler regnes ikke som gyldig transport i Beintøft og skal ikke telles med.

 • Sykdom: Ved sykdom skal eleven registreres som gående.

 • Planleggingsdag: På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående.

 • Uforutsette hendelser: Ved uforutsette hendelser som ekstremvær eller lignende skal alle registreres som gående.

 • Elever med vansker for å delta: Dersom en elev har helsemessige utfordringer eller lignende, og derfor har vansker med å delta, så åpner vi opp for at skolene selv kan gjøre tilpasninger i konkurransen.

 • Farlig skoleveier: Dersom elevene har en farlig skolevei og det ikke er mulig å benytte seg av kollektivt, åpner vi opp for at det kan etableres droppsoner. En droppsone er en avtalt punkt minimum 500 meter fra skolen hvor foreldrene slipper av barna, slik at de kan gå den siste delen av veien.

 • Flere klasser med fullscore: Dersom flere klasser får fullscore, vil vi trekke vinnere.

Premier:

Det deles ut hele 25 premier på til sammen 150 000 kr. Premiepengene skal bidra til miljøvennlig aktivitet i klassen.

 • Nasjonal vinner: 30 000 kroner til årets tøffeste klasse

 • Beste klasse per trinn: 1.-7. klasse: 5 000 kroner

 • Beste klasse per fylke: 5 000 kroner

Vinnere av klasseoppdrag Vi deler ut 5 000 kroner til tre vinnere av de ulike klasseoppdragene: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i 3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn.

Lukk