Beintøft

Om Beintøft

Miljøagentene inviterer alle barneskoleelver til Norges største gå-til-skolen-aksjon. Fra 5. september til 30. september skal 50 000 barn over hele landet gå, sykle og reise kollektivt til skolen. De skal gå for klimaet og miljøet! Bli med du også!

Konkurranseregler

Hva er Beintøft?

Beintøft en kampanje som har som mål å få flere barn til å gå til skolen,

Hvordan tjener du poeng?

Du kan maksimalt få 2400 poeng i Beintøft. Av disse er 2000 poeng knyttet til gå-til-skolen delen av kampanjen, mens 400 poeng får du gjennom å levere klasseoppdrag.

Poeng for å gå-til-skolen

Læreren registrer antall elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen. Du får poeng basert på andelen av klassen som har reist miljøvennlig til skolen. Du kan maksimalt få 100 poeng per dag og maksimalt 2000 poeng for hele kampanjen. Eksempler:

  • Har klassen 30 elever, og 15 har reist miljøvennlig får klassen 50 poeng

  • Har klassen 30 elever og 30 har reist miljøvennlig får klassen 100 poeng

Klasseoppdrag

For å få maksimal poengscore må klassen også levere et klasseoppdrag som gir deg 200 poeng per oppdrag. Klasseoppdraget er en kreativ bildeoppgave som klassen skal løses i felleskap. Klassen deltar ved å laste opp et bilde på "Min side". Du kan levere oppdragene når du vil iløpet av kampanjeperioden. I tillegg til dette kan klassen konkurere om 5000kr for beste ukesoppdrag.

Full score

Maskimal poengscore blir regnet ut på denne måten 2400 poeng = 2000 poeng (alle elever gå til skole hver dag i tyve dager) + 400 poeng (Klassen leveret to klassesoppdrag).

Unntak

El-sparkesykkel

El-sparksykler anbefales ikke til barn under 12 år av Trygg Trafikk, og vil derfor ikke være gjeldende som transportmiddel under Beintøft.

Sykdom og planleggingsdager

Skulle en elev bli syk under konkurransen, så skal eleven registreres som gående.

På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående. I Beintøft skal ikke uforutsette hendelser påvirke deltagelse i konkurransen.

- Dersom en elev har utfordringer med å delta knyttet til bevegelseshemning, sykdom eller andre årsaker ønsker vi at skolene finner en god løsning på dette lokalt. En løsning kan være at man registrer eleven som gående hver dag. En annen er å gjennomføre en aktivitet som passer i løpet av skoletiden. For eksempel at det settes av litt tid hver dag til fysisk aktivitet/tur/miljøundervisning, og at alle som deltar på dette får godkjent dagens økt på Beintøft. Det er viktig at alle blir inkludert, og at det gjøres så rettferdig som mulig. Alle kan bidra på sin måte!

- Der det ikke er skolebuss eller annet kollektivtilbud og eleven bor langt unna skolen, kan eleven få poeng dersom vedkommende har gått de siste 500 meterne til skolen. Hjertesone har et fint hefte med informasjon om hvordan og hvorfor det kan lønne seg å gjøre dette.

Dersom flere klasser får 100%-oppslutning og gjennomfører alle ukesoppdragene vil vinneren av 1. plassen trekkes.

Temaer

I Beintøft har vi to temaer. Vi vil at eleven skal gå for Det følger med et eget ukesoppdrag og et eget undervisningsopplegg til hvert tema. Undervisningsopplegget består av en lærerveiledning, undervisningsvideo, powerpoint, quiz og et forslag til aktivitet i klasserommet. Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 3.-4. trinn, 5.-6. trinn og 7. trinn.

  • Gå for klimaet: Elevene skal lære om klimaendringer og hvordan forurensing påvirker klimaet og hvs du kan gjøre. For Undervisningsopplegget gå her. For klasseoppdraget gå her.

  • Gå for miljøet: Elevene skal utvikle naturglede, lære om artsmangfold, om forurensings av naturen miljøtiltak og hvordan søppel skal håndteres. For Undervisningsopplegget gå her. For klasseoppdraget gå her.

Premier:

Det deles ut hele 31 premier på til sammen 180 000 kr. Premiepengene skal bidra til miljøvennlig aktivitet i klassen.

  • Nasjonal vinner: 30 000 kroner til årets tøffeste klasse

  • Beste klasse per trinn: 1.-7. klasse: 5 000 kroner

  • Beste klasse per fylke: 5 000 kroner

  • Vinnere av kreative ukesoppdrag: Hver uke deler vi ut 5 000 kroner til tre ukesoppdragsvinnere: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i 3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn.

Ofte stilte spørsmål

ER DET GRATIS Å DELTA I BEINTØFT?

JA

HVOR LENGE VARER BEINTØFT?

I år varer Beintøft fra 5. september til 30. september 2022.

MED PÅ BEINTØFT SELV OM VI IKKE MELDER OSS PÅ INNEN 5 SEPTEMBER?

Ja. Dere kan melde dere på Beintøft gjennom kampanjeperioden, helt frem til 23 september. Dersom du vil at klassen din skal motta velkomstpakke (plakat, agenthefte) bør du melde deg på innen 30 august.

DET ER EN ELEV SOM HAR UTFORDRINGER MED Å DELTA I KAMPANJEN, HVA GJØR VI?

Beintøft er en inkluderende kampanje, og vi åpner dermed opp for å gjøre lokale tilpassninger for å inkludere som mange som mulig. Ta kontakt med oss på beintoft@miljoagentene.no så finner vi en løsning!

HVORFOR HAR VI IKKE FÅTT KONKURRANSEMATERIELL ENNÅ?

Påmeldingsfristen for å få materiell er 30. august. Dersom du har meldt deg på etter dette kan vi ikke garantere at du mottar konkurransemateriell. Miljøagentene vil sende ut materiell fortløpende fra midten av august, men det kan ta noe tid før det kommer frem. Dersom du har meldt deg på innen fristen, men ikke mottatt konkurransemateriell, så send mail til beintøft@miljøagentene.no så sjakker vi foresendelsen.

HVORDAN KAN DERE VÆRE SIKRE PÅ AT KONKURRANSEN ER RETTFERDIG?

Miljøagentene har desverre ikke mulighet til å kontrollere at resultatetene er 100% riktige. Beintøft er derfor en konkurranse som er basert på tillit. Derfor må vi ha tillit til at lærerene gjør en grundig og korrekt jobb. Vi tror at ingen ønsker å vinne ved å jukse!

NÅR ER SISTE FRIST FOR Å REGISTRERE PÅ BEINTOFT.NO?

30. september ved midnatt er siste frist. Etter dette stenger vi registreringen. Deretter vil vi gjøre en avregning og finne ut hvem som er vinner av Beintøft!

NÅR BLIR VINNERENE OFFENTLIGGJORT?

Vinnerne vil bli offentliggjort på beintoft.no i etterkant av kampanjen. Selve tidspunktet er avhengig av om vinnerklassen har høstferien i uke 40 og 41. Dersom vinnerklassen har høstferie i uke 40 blir vinnerne offentligjort i uke 41, og visa versa. Alle vinnere vil bli kontaktet direkte.

HVIS VÅR KLASSE VINNER, HVEM FÅR PREMIEN? ELEVENE ELLER SKOLEN?

Beintøft er en skolekonkurranse og derfor blir pengene klassens eiendom. Elevene bør selvsagt kunne være med på å bestemme hva pengene skal brukes til. Vi oppfordrer til å bruke premien på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til gode, men det er ingen forutsetning.

KAN DET BARE LÆRERE SOM KAN MELDE SEG PÅ BEINTØFT?

Ja. Det er bare lærere som kan melde seg på Beintøft.

Lukk