Flowers
 
 
 

Om Beintøft

Fra 4. september til 25. september deltar elever over hele landet på Beintøft, Norges største gå-til-skolen-aksjon. Hvert år er over 50 000 barn med på å gå, sykle og reise kollektivt til skolen. Dette fører til mindre CO2-utslipp, mindre plast i naturen og tryggere skoleveier. Bli med å gå for PLANETEN!!

Hva er Beintøft?

Beintøft er den største gå-til-skolen aksjonen for barneskole-elever, der målet er å få flere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Med dette ønsker Miljøagentene å skape naturglede, forståelse for klimaendringene, og vise at alle kan gjøre en forskjell. Beintøft er organisert som en konkurranse, der målet er samle flest poeng.

Hvordan fungerer det?

Du kan få totalt 2300 poeng under konkurransen.

Du kan få 2000 poeng ved å registrere hvilke elever som reiser miljøvennlig til skolen. Læreren registrer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen. Man får poeng basert på andelen av klassen som har reist miljøvennlig til skolen. Reiser alle miljøvennlig, sanker man inn 100 poeng den dagen. Eksempler:

 • Har klassen 30 elever, og 15 har reist miljøvennlig får klassen 50 poeng

 • Har klassen 30 elever og 30 har reist miljøvennlig får klassen 100 poeng

Dersom en elev ikke får gått/syklet eller reistkollektivt til skolen, kan eleven gjøre en av aktivitetene under for å bli registrert som gående:

 • Gå for planeten:

 • Gå til et sted du vanligvis ville blitt kjørt. Dette kan f.eks være å gå til trening, butikken eller øving.

 • Gå en tur rundt i skolegården eller området hjemme, og plukk fem søppelbiter. Deretter er det viktig at søppelet blir sortert og kastet riktig.

 • Vær aktiv og løs oppdraget sammen med klassen.

Challenge

Du kan også sanke ytterligere 300 poeng ved å løse challenges. Challenges er kreative bildeoppgaver, som klassen skal løse i felleskap. Man står fritt til å løse utfordringene slik man selv vil, og svaret skal lastes opp i form av et bilde på "Min side". Det er ingen tidsfrist for når utfordringen skal leveres i løpet av kampanjeperioden, og man kan levere helt fram til siste konkurransedag, innen 25. september. Vi oppfordrer likevel til å levere en challenge i uka

Man kan maksimalt samle 2300 poeng i kampanjen. Disse regner vi ut på denne måten:

 • 2000 poeng (gå i 15 dager)

 • 300 poeng (100 poeng per challenge).

Hvordan gjennomføre Beintøft på 1-2-3?

1. Skriv ut og del ut registreringskort (lenke under) til hver elev, som oppbevares i klasserommet. Alle elevene fyller ut kortet sitt hver morgen.

2. Læreren registrerer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen på beintøft.no, helst hver dag.

3. Husk at alle elever skal inkluderes! Hvis noen har utfordringer med å delta av ulike grunner, må dere finne en løsning. Vi har utviklet spesialregler. Sjekk reglene, og hvis noe er uklart kontakt oss på beintoft@miljoagentene.no.

4. Lever challenges ved å laste opp bildene på Min side. Challengene kan bli levert når som helst før fristen 25. september, men vi oppfordrer alle lærere til å registrere 1 challenge hver fredag, for å sørge for at dere får levert inn og gjennomført kampanjen for å sikre dere premier.

5. Få tilgang til faktaark og oppgaver og quiz til Beintøft under "Undervisningsopplegg", og bruk dette i undervisningen.

Skulle dere ha noen spørsmål, ta kontakt på beintoft@miljoagentene.no

Prosjektleder:

Annam Chaudhry

annam@miljoagentene.no

Tema

Beintøft 2023 tar utgangspunkt i ulike klima- og miljøutfordringer. Det følger med undervisningsopplegg bestående av lærerveiledning, undervisningsvideo, PowerPoint, quiz og et forslag til aktivitet i klasserommet. Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 3.-4. trinn, 5.-6. trinn og 7. trinn.

 • Gå for planeten - og meld inn dine innspill til Barnas Klimapanel

 • Elevene skal lære om klimaendringer, hvordan forurensing påvirker klimaet og hva du selv kan gjøre for å hjelpe klimaet.

 • Elevene skal utvikle naturglede, lære om artsmangfold, om forurensing av naturen, miljøtiltak og hvordan søppel skal håndteres.

 • Elevene skal kunne uttrykke sine ytringer om klima og miljøsaken, slik at de forstår hvordan man kan bidra til demokrati.

Spesialregler

Under har vi samlet en liste over ulike spesialregler. Ved spørsmål ta kontakt med oss på beintoft@miljoagentene.no.

 • El-sparksykler regnes ikke som gyldig transport i Beintøft og skal ikke telles med.

 • Sykdom: Ved sykdom skal eleven registreres som gående.

 • Planleggingsdag: På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående.

 • Uforutsette hendelser: Ved uforutsette hendelser som ekstremvær eller lignende skal alle registreres som gående.

 • Elever med vansker for å delta: Dersom en elev har helsemessige utfordringer eller lignende, og derfor har vansker med å delta, så åpner vi opp for at skolene selv kan gjøre tilpasninger i konkurransen.

 • Farlig skoleveier: Dersom elevene har en farlig skolevei og det ikke er mulig å benytte seg av kollektivt, åpner vi opp for at det kan etableres droppsoner. En droppsone er en avtalt punkt minimum 500 meter fra skolen hvor foreldrene slipper av barna, slik at de kan gå den siste delen av veien.

 • Flere klasser med fullscore: Dersom flere klasser får fullscore, vil vi trekke vinnere.

Premier:

Det deles ut hele 25 premier på til sammen 150 000 kr. Premiepengene skal bidra til miljøvennlig aktivitet i klassen.

 • Nasjonal vinner: 30 000 kroner til årets tøffeste klasse

 • Beste klasse per trinn: 1.-7. klasse: 5 000 kroner

 • Beste klasse per fylke: 5 000 kroner

Vinnere av challenges!

Vi deler ut 5 000 kroner til tre vinnere av de ulike innleverte challenges:

- En vinner i 1.-2. trinn

- En vinner i 3.-4. trinn

- En vinner i 5.-7. trinn.

Lukk
Laster inn