Beintøft

Ofte stilte spørsmål

ER DET GRATIS Å DELTA I BEINTØFT?

JA

HVOR LENGE VARER BEINTØFT?

I år varer Beintøft fra 30. august til 24. september 2021.

KAN VI FORTSATT VÆRE MED PÅ BEINTØFT SELV OM VI IKKE MELDER OSS PÅ INNEN 24. AUGUST?

Dere kan melde dere på helt frem til konkurransen starter 30. august, men også under kampanjeperioden. Vi sender ut konkurranse materiell fortløpende, så vi anbefaler derfor alle å melde seg på så fort som mulig. Det er selvsagt mulig å delta uten konkurransemateriell også! All registrering foregår på Min side i Beintøft.no.

ER DET LOV Å SYKLE ELLER TA KOLLEKTIVT TIL SKOLEN OGSÅ, IKKE BARE GÅ?

Absolutt, både å sykle eller ta kollektivt er mer miljøvennlige fremkomstmidler enn en bil. I Beintøft teller både gåing, sykling og kollektive transportmidler.

Se alle reglene for mer info.

NÅR KAN VI BEGYNNE Å REGISTRERE HVOR MANGE SOM HAR GÅTT, SYKLET ELLER REIST MED KOLLEKTIVTRANSPORT?

Det kan dere gjøre når registreringen åpner ved kampanjestart, altså 30. august.

HVEM SKAL REGISTRERE HVOR MANGE SOM HAR GÅTT HVER DAG?

I Beintøft er det lærer som registrerer hvor mange elever som har gått i sin klasse. Elever, foresatte eller andre skal altså ikke lage en bruker på Beintøft.no. Vi anbefaler heller ikke at en person på skolen melder opp alle klassene, ettersom det er mer praktisk at lærere selv gjør dette.

HVA GJØR VI OM NOEN AV ELEVENE BOR VELDIG LANGT UNNA OG/ELLER HAR EN FARLIG SKOLEVEI?

Barnas sikkerhet kommer alltid først i Beintøft, og for noen kan det være utfordringer når det kommer til skoleveien. Her oppfordrer vi til å tenke kreativt. Kanskje kan man arrangere gåbuss, altså at flere barn går sammen til skolen med en voksen «gåbuss-sjåfør». Hvis man bor veldig langt unna skolen uten kollektivmuligheter, kan man f. eks. bli kjørt deler av veien og gå, sykle eller ta kollektivt den siste strekningen til skolen. Eleven får poeng om de har gått, syklet eller tatt kollektivt de siste ca. 500 meterne til skolen.

VI ER EN LITEN SKOLE SOM HAR FÆRRE ENN 5 ELEVER I HVER KLASSE, KAN VI FORTSATT VÆRE MED?

Ja, små skoler med få elever i hver klasse har også lov til å delta. Er klassene veldig små, altså under 5 i hver klasse, anbefaler vi å slå sammen klassene slik: 1.-2., 3.-4. og 5.-7.

DET ER EN ELLER FLERE ELEVER I KLASSEN MED BEVEGELSESHEMNING, SYKDOM ELLER LIGNENDE SOM GJØR DET UTFORDRENDE Å DELTA, HVA GJØR VI?

I Beintøft er det viktig at alle blir inkludert, og dette finner vi selvfølgelig en god løsning på. Et alternativ er å registrere de elevene dette gjelder for som gående hver dag. Et annet alternativ er å gjennomføre en aktivitet som passer i løpet av skoletiden, ved å sette av tid til fysisk aktivitet/tur/miljøundervisning hver dag. Ta gjerne kontakt med oss i Miljøagentene på beintoft@miljoagentene.no for å finne gode lokale løsninger!

HVOR OFTE SKAL VI REGISTRERE HVOR MANGE SOM HAR GÅTT, SYKLET ELLER TATT KOLLEKTIVT PÅ BEINTOFT.NO?

Det kan være smart å registrere så ofte som mulig, gjerne hver dag eller et par ganger i uken – hvis dere har mulighet. Det vil ligge en resultattabell på nettsiden hvor man kan se hvor mange poeng hver klasse har og hvilke klasser som leder konkurransen akkurat nå, derfor håper vi alle i det minste kan registrere antall gående innen fredag hver uke. Men dette er ikke noe krav.

HVORDAN KAN DERE VÆRE SIKRE PÅ AT KONKURRANSEN ER RETTFERDIG?

Vi tror at ingen ønsker å vinne ved å jukse! De som har registrert at veldig mange har gått hver dag blir kontaktet for å bekrefte antallet mot slutten av konkurransen. Vi holder også øye med resultattabeller og tar handling hvis noe ser feil ut.

HVIS VÅR KLASSE VINNER, HVEM FÅR PREMIEN? ELEVENE ELLER SKOLEN?

Beintøft er en skolekonkurranse og derfor blir pengene klassens eiendom. Elevene bør selvsagt kunne være med på å bestemme hva pengene skal brukes til. Vi oppfordrer til å bruke premien på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til gode, men det er ingen forutsetning.

HVORFOR HAR VI IKKE FÅTT MATERIELL ENNÅ?

Påmeldingsfristen for å få materiell i tide er 24. august, og Miljøagentene vil sende ut materiell fra midten av august, slik at det leveres til skolene fortløpende og i tide til konkurransestart.

SKAL LÆRERNE OGSÅ REGISTRERE OM DE GÅR, SYKLER ELLER TAR KOLLEKTIVT?

Beintøft er i utgangspunktet en konkurranse kun for elevene og lærerne skal altså ikke telles med. MEN vi oppfordrer likevel læreren til å gå foran som et godt eksempel og enten ta beina fatt, sykle eller benytte seg av kollektive transportmidler. Kanskje det kan være en intern konkurranse for bare lærere på skolen? "

NÅR ER SISTE FRIST FOR Å REGISTRERE ANTALL GÅENDE PÅ BEINTOFT.NO?

24. september ved midnatt er siste frist. Etter dette stenger vi registreringen. Deretter vil vi gjøre en avregning og finne ut hvem som er vinner av Beintøft!

HVORDAN VIL VINNERKLASSENE BLI OFFENTLIGGJORT?v

Vinnerklassene vil bli offentliggjort på beintoft.no noen dager etter konkurranseslutt. Skolene vil også bli kontaktet direkte med de gode nyhetene.

Lukk