Beintøft

Maten på jorda vår

Ukesoppdrag: Vis oss hvorfor vi må ta vare på jorda og maten vår!

Hvorfor er det viktig å produsere mat på en god måte? Hva skjer med maten når vi ikke passer på jorden vår. Hvilke konsekvenser kan klimaendringer få for bøndene som dyrker maten? Dette er spørsmål vi vil dere skal tenke over. Ukesoppdraget denne uken er derfor: ''Vis oss hvorfor vi må ta vare på jorda og maten vår!''

Dere står fritt til å løse oppgaven hvordan dere selv ønsker. Under kan dere se løsningsforslag til inspirasjon.

Husk å last opp bildet av løsningen på ukesoppdraget på Min side innen fredag kl. 14.00 den 24. september!

Løsningsforslag:

Lag frukt og grønnsaksdyr!

Denne uken har dere lært om hvor maten kommer fra, men nå skal dere få leke med maten istedenfor. Dere kan lage frukt og grønnsaks dyr, eller bruke frukt og grønnsaker til å sende oss et budskap om mat. Dere må gjerne bruke ting fra matpakken, eller mat som ikke er spisebar lenger. Husk å unngå matsvinn!

Eksempel:

Hvor kommer maten i matpakken fra?

Finn ut hvor de forskjellige ingrediensene i matpakken kommer fra, og finn på en kul måte å illustrere dette på. Hvordan ble maten laget? Hvor langt har den reist? Hvorfor er noen matvarer mer bærekraftige enn andre?

Eksempel:

Hvorfor er det viktig å ta vare på jorda?

Hvorfor er det viktig å produsere mat på en god måte? Hva skjer med maten når vi ikke passer på jorden vår. Hvilke konsekvenser kan klimaendringer få for bøndene som dyrker maten? Illustrerer klimautfordringer for matproduksjon. Dere kan for eksempel lage en tegning, skrive et dikt eller male bilde.

Eksempel:

Lukk