Beintøft

Konkurranseregler

Her finner du en oversikt over konkurransereglene i Beintøft 2021.

Konkurranseregler:

Læreren registrer antall elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen hver dag. Gjør det gjerne sammen med elevene! Dette gjør du på "Min side". Nettsiden regner automatisk ut hvor stor prosentandel av klassen dette utgjør. Det betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for deres sjanser til å vinne. Klassen får like mange poeng som antall prosent som har gått.

Ukesoppdrag

Hver uke følger det med et kreativt ukesoppdrag som klassen kan løse. Oppdraget presenteres i en video, det presenteres også flere mulig løsningsforslag dere kan ta inspirasjon fra. Klassen deltar ved å laste opp et bilde på "Min side". Alle som deltar får 100 ekstrapoeng, og hvis de laster opp bildet før kl. 14.00 på fredag er dere med i konkurransen om 5000kr for beste ukesoppdrag.

El-sparkesykkel

El-sparksykler anbefales ikke til barn under 12 år av Trygg Trafikk, og vil derfor ikke være gjeldende som transportmiddel under Beintøft.

Sykdom og planleggingsdager

Skulle en elev bli syk under konkurransen, så skal eleven registreres som gående. På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående. I Beintøft skal ikke uforutsette hendelser påvirke deltagelse i konkurransen.

Unntak

- Dersom en elev har utfordringer med å delta knyttet til bevegelseshemning, sykdom eller andre årsaker ønsker vi at skolene finner en god løsning på dette lokalt. En løsning kan være at man registrer eleven som gående hver dag. En annen er å gjennomføre en aktivitet som passer i løpet av skoletiden. For eksempel at det settes av litt tid hver dag til fysisk aktivitet/tur/miljøundervisning, og at alle som deltar på dette får godkjent dagens økt på Beintøft. Det er viktig at alle blir inkludert, og at det gjøres så rettferdig som mulig. Alle kan bidra på sin måte!

- Der det ikke er skolebuss eller annet kollektivtilbud og eleven bor langt unna skolen, kan eleven få poeng dersom vedkommende har gått de siste 500 meterne til skolen. Hjertesone har et fint hefte med informasjon om hvordan og hvorfor det kan lønne seg å gjøre dette.

-Skulle skolen stenges fordi den benyttes som stemmelokale under valget, skal alle elever registreres som gående.

Dersom flere klasser får 100%-oppslutning og gjennomfører alle ukesoppdragene vil vinneren av 1. plassen trekkes. CO₂-beregningene er basert på disse tallene.

Skulle dere ha noen spørsmål angående konkurransereglene eller andre ting så kan dere sjekke ut: Ofte stile spørsmål om dere finner svar der.

Eller ta kontakt med oss på beintoft@miljoagentene.no

Lukk