Aktiviteter - Håp - Miljø

Gå for håp har delt inn aktivitetene i to hovedområder, plast og naturmangfold, begge kjent for elever. Aktivitetene er lagt opp som en plukkliste, og kan lett tilpasses av den enkelte lærer. Se på de som en ramme, eller et utkast, til aktiviteter du kan gjøre med din elevgruppe.

Naturmangfold

Naturmangfoldet vi har gir oss alt vi trenger for å leve. Mat, drikke, medisiner og materielle ting. FNs naturpanel melder at naturmangfoldet aldri før har vært så truet som det er i dag. Disse aktivitetene vil gjøre oss mer bevisst det naturlige “matfatet” vi har rett utenfor husveggen og i hva fremmede arter er.

For de aller minste 1.- 2. trinn

Hva gjør bien? Hvorfor er bier viktige? Hva lager bier? Her kan læreren vise fram honning og fortelle hvorfor bier er viktige for naturen.

Aktivitet:

- Ta med klassen ut og tell hvor mange bier man ser ute.

- Ta med noe fra naturen, gress, pinner eller blader.

- Be klassen lage en plakat med antall bier de telte ute og bruk det du hentet fra naturen til å lage din egen bie-plakat!

1. Klassens naturlige kokebok

Passer for 3. -7.trinn

Lag en samling av oppskrifter som bruker naturlige råvarer fra nærområdet. Bær, sopp, planter og urter. Tenk på alt som kan kokes, stekes, syltes, saftes og nytes ubehandlet. Denne samlingen med oppskrifter kan gjøres digital, eller skrives ut som et hefte/en bok.

Her kan man finne maler på matoppskrifter til google docs og word: https://edutechspot.com/google-docs-recipe-template/

Tilpass etter behov.

Eventuelt: Spør/intervju noen eldre mennesker i nabolaget eller på et eldrehjem om de har noen tips eller oppskrifter.

Spørsmål man kan stille:

 • Hva sanket du fra naturen da du var barn?

 • Har du noen gode oppskrifter å dele med oss?

Utfordre de voksne som arbeider på skolen til å lage noe fra oppskriftsheftet. Ha en bærekraftig matfestival, med mat og drikke laget av det naturen rundt har å by på. Husk å invitere rektor, vaktmester og renholdere!

2. På sporet av fremmede arter

Passer for 3. -7.trinn

Noen fremmede arter har kommet fordi vi mennesker har tatt de med oss. Med klimaendringene vi ser for tiden har vi sett en økning av fremmede arter som har kommet av seg selv. Gå inn på artsdatabankens artskart og se om det finnes noen fremmede arter i kommunen eller nærområdene:

Se kapittel 5 på artsdatabankens spilleliste på youtube for å lære mer om fremmede arter:

3. Jakt etter fremmede arter

Passer for 3. -6.trinn

Ta med faktaark fra Miljølære og let etter fremmede arter i skolekretsen. Ta bilde av det som finnes. Lærer registrerer funn inne på sidene til miljølære. Prøv å finn ut hvordan artene har kommet dit, og om kommunen vet om de.

Passer for 7.trinn

Miljølære arrangere en forskningskampanje hvor målet var å øke kunnskapen og bevisstheten om fremmede arter. Mange fremmede arter er en trussel mot naturmangfoldet. Ved å registrere fremmede planter i skolens nærmiljø kan vi hjelpe forskere som jobber med å kartlegge fremmede arter. Vi må vite hvor de vokser for å vurdere hvilken trussel de kan utgjøre. Sjekk ut forskningskampanjen her.

4. Bærekraftig naturmangfold

Passer for 5. -7.trinn

Artsdatabanken, miljølære, matematikksenteret og naturfagsenteret har sammen utviklet et undervisningsopplegg som handler om fremmede arter. Her finner du utforskende aktiviteter til å kartlegge nærområdet og bli bedre kjent med hva fremmede arter gjør med naturen.

Sjekk ut undervisningopplegget til Naturfagssenteret for inspirasjon.

5. Kartlegg sårbare arter i nærområdet

Passer for 3. -7.trinn

Menneskelig påvirkning er den største trusselen for mange arter i naturen. Infrastruktur som bygg og veier kan ha ødeleggende effekt på arter som er sårbare. Heldigvis er det noe vi kan gjøre med det, se for eksempel hva denne gjengen med barn gjorde:

Gå inn på artskartet til artsdatabanken og finn ut av hvilke registrerte arter i ditt nærområde som er truet.

6. Kulturlandskapet som forsvinner

Passer for 5. -7.trinn

Norge har mye natur som stadig forsvinner. Kulturlandskap er en naturtype som står i fare for å miste fotfestet sitt. I et kulturlandskap finnes det særegne og viktige arter som nå er i ferd med å forsvinne. Mange gårder og setre blir ikke lengre stelt slik de pleide å bli. Miljølære har fire gode eksempler på slike kulturlandskapstyper som elever kan bidra til å vedlikeholde. Finn ut om det finnes noen av disse i nærområdet, og undersøk om det er noe dere kan bli med på å redde.

Fullstendig utførelse av aktiviteten finner du på Miljølære sin side.

Mikroplast i naturen

Mikroplast har blitt den nye miljøskurken. Plast hører ikke hjemme i naturen, og vi kan finne spor over alt i verden. Gå på jakt etter mikroplast i naturen. Hvor jakten foregår tilpasses de ulike alderstrinnene, men det kan godt plukkes litt fra de andre alderstrinnene dersom dette er naturlig.

For de aller minste 1-2.trinn

Gjør dere kjent med tema plast og søppelsortering. Prøv å vise frem hva forskjellen mellom plast, glass, papir og matrester er.

Søppelet skal sorteres etter hva det er laget av. Lag egne bunker for blanding (søppel som består av ulike ting) og usikker (vet ikke hva det er).

1. Jakten i skolegården

Passer for 3.-6. trinn

Gå på jakt i skolegården etter søppel som er mindre enn ½ cm. Det er fint om elevene plukker unna det største søpla først, da blir det lettere å jakte på den minste søpla. Når elevene har funnet mye av den minste søpla kan den sorteres. Søppelet skal sorteres etter hva det er laget av. Lag egne bunker for blanding (søppel som består av ulike ting) og usikker (vet ikke hva det er).

Når all søpla er sortert kan elevene fokusere på plasten som er funnet. Prøv å finn ut hva slags type plast det er, eller hvor den kommer fra.

Nødvendig utstyr:

 • Hansker.

 • Små kopper/beger til å samle de små søppelbitene i.

 • Et bord eller gulvplass til å sortere søppelet.

 • Noe å samle den store søpla i.

Utstyr som er kjekt å ha:

 • Pinsett til å plukke de minste bitene.

 • Bordlupe for å se nærmere på mikrosøppelet.

2. Jakten på banen/lekeplassen

Passer for 3.- 6. trinn

Undersøk en eller flere kunstgressbaner/lekeområder i nærområdet til skolen. Mange kunstgressbaner har granulat (bittesmå biter) av plast, og mange lekeplasser har et beskyttende dekke som kan inneholde plast. Let etter små biter i nærheten av banene/lekeområdene. Hvor langt unna det letes kan også bidra til økt forståelse for spredning av mikroplast i naturen.

Utstyr som er kjekt å ha:

 • Bordlupe eller annen lupe for å se nærmere på det du finner.

 • Fotballkort for fyllmaterialer som du kan finne på miljølære sine nettsider.

Passer for 5.-7.trinn

For en mer omfattende undersøkelse kan Forskningskampanjen fra 2017 gjøres i sin helhet.

3. Jakten etter den “usynlige” plastsøpla

Passer for 7.trinn

Gjennomfør en lignende jakt etter mikroplast, men i større (mindre) skala. Følg Forskningskampanjen fra 2019 sin mal.

4. Kartlegg avfallsbeholderne

Passer for 5. -7.trinn

Gjennomfør en jakt etter avfallshåndtering i skolekretsen, som for eksempel oppsatte avfallsbeholdere og returpunkt. De fleste butikker og firma har egne avfallsbeholdere og rutiner for å minske avfall i naturen. I nærheten kan man også finne containere hvor folk kan levere sortert avfall.

MERK: Byggeplasser teller ikke, da disse ikke er permanente avfallspunkt

Gå inn på https://kartiskolen.no/ og lag et digitalt kart, eller skriv ut et, som viser skolen i midten. Lag kartet stort nok til å vise skoleveiene/skolekretsen. Marker på dette kartet hvor de ulike typene avfall kan kastes. Bruk egne symboler eller fargekoder for de ulike typene avfall. Når området er kartlagt må det evalueres.

 • Diskuter om det er nok avfallsbeholdere langs skoleveiene.

 • Se på kartet og finn ut om det mangler bestemte typer avfallsbeholdere.

 • Finn ut hvem man kan kontakte for å få satt opp eventuelt flere.

5. Kartlegg plastrutinene

Passer for 5.-7.trinn

Finn ut om lokale butikker og firma har gode rutiner på å håndtere plastavfall eller tiltak for å minske bruken av plast. Besøk ulike butikker og firma langs skoleveiene/i skolekretsen. Presenter formålet med besøket, avtal og gjennomfør et intervju med daglig leder.

Spørsmål som kan stilles:

 • Hva gjør firmaet/butikken for å minske bruken av plast?

 • Hvilke rutiner har firmaet/butikken på håndtering av plastavfall?

 • Hva gjør firmaet/butikken med eventuell mikroplast rundt lokalene sine?

Presenter i klassen om det som ble funnet ut. Skriv en artikkel om det du har funnet ut. Følg miljøagentenes oppskrift.

6. Leserinnlegg om plast

Passer for 3.-7.trinn

Skriv en argumenterende tekst om bruken av plast. Gjør først grundige undersøkelser om hva slags plast/mikroplast naturen i skolekretsen blir berørt av. Å gjennomføre et par av aktivitetene beskrevet ovenfor burde gi mye informasjon.

Lukk
Laster inn