Beintøft

Om Beintøft

Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever. Vi vil inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere og området rundt skolen blir tryggere.

Hva er Beintøft:

Beintøft er Norges største gå-til-skolen-aksjon, og varer fra 30. august til 24. september. Med Beintøft ønsker Miljøagentene å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjøring av klima- og miljøproblemene tilknyttet bilkjøring til skolen og i lokalsamfunn.

Miljøvennlig transport til og fra skolen gir mindre luftforurensing lokalt og lavere CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner, og barna blir mer opplagte, slik at de lettere kan ta til seg kunnskap gjennom en hel skoledag. Beintøft er en nasjonal kampanje i regi av Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon.

I fjor var det ca. 53 000 elever som gikk til skolen i regi av Beintøft. Og disse beintøffe elevene gikk hele 1 092 234 km! Det tilsvarer 27 ganger rundt jorda!

I Beintøft går barna til skolen for å vise engasjement rundt klima og miljø, derfor har vi også undervisningsopplegg og ukesoppdrag som dekker relevante temaer. Du kan lese mer om disse temaene lenger ned på siden.

Ukestemaer:

Hver uke i Beintøft har et eget ukestema som fokuserer på ulik klima- og miljøproblematikk. Det følger med et eget ukesoppdrag og et eget undervisningsopplegg til hvert tema. Undervisningsopplegget består av en lærerveiledning, undervisningsvideo, powerpoint, quiz og et forslag til aktivitet i klasserommet. Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn.

  • Uke 1 Valg og klimaendringer: Elevene skal lære om klimaendringer og hvordan forurensing påvirker klimaet, hva et demokrati er og hvordan barn kan være med på å påvirke beslutninger i praksis.

  • Uke 2 Natur og miljø: Elevene skal utvikle naturglede, respekt for naturen, lære om biologisk mangfold og vise klima- og miljøbevissthet.

  • Uke 3 Plast og gjenbruk: Elevene skal reflektere over hvordan vi kan ta miljøbevisste valg, gjennomføre lokale miljøtiltak og hvordan søppel skal håndteres.

  • Uke 4 Maten på jorda vår: Elevene skal lære om lokale råvarer, produksjonskjeden til enkelte matvarer og reflektere over eget matforbruk.

Premier:

Det deles ut hele 31 premier på til sammen 180 000 kr. Premiepengene skal bidra til miljøvennlig aktivitet i klassen.

  • Nasjonal vinner: 30 000 kroner til årets tøffeste klasse

  • Beste klasse per trinn: 1.-7. klasse: 5 000 kroner

  • Beste klasse per fylke: 5 000 kroner

  • Vinnere av kreative ukesoppdrag: Hver uke deler vi ut 5 000 kroner til tre ukesoppdragsvinnere: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i 3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn.

Lukk