Hva er CO₂?

CO₂ er en naturlig og viktig del av verden. Alle på jorda puster inn oksygen, og skiller ut CO₂ hver gang vi puster ut. Grønne planter og grønne alger har CO₂ som sin største næringskilde. De suger CO₂ ut av lufta, beholder og lagrer C-delen av CO₂ (det heter karbon), og slipper ut oksygen (O). Det er et perfekt kretsløp! Problemer oppstår når vi mennesker slipper ut for mye. Det kan du lese mer om her!

Trygg skolevei

Loven sier at skolen må gi trafikkopplæring til elevene, og trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar. Når du går til skolen, må du huske alltid å bruke øynene og ørene. Stopp alltid opp før du går over en vei. Bruk refleksvest! Når du blir sett, er du tryggere. Trygg trafikk har mange tips til dere som lurer mer på trygge skoleveier. Du kan lese mer her!

Klimakonferanse i Paris

I desember møtes ledere fra hele verden i Paris for å diskutere hvordan vi kan løse klimaproblemet. De skal prøve å bli enige om en felles avtale som sier hvor mye CO₂ hvert land kan slippe ut. De skal også snakke om hvordan rike land kan hjelpe fattige land når det blir mer flom, mer tørke og havet stiger. Miljøagentene jobber for at de skal lage en streng og rettferdig avtale som tar klimaproblemet på alvor. Vil du også gi beskjed? Send inn dine tanker her!

Bli miljøagent!

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Vi jobber for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at alle skal bli bedre til å ta vare på jordkloden vår. Alle miljøagenter har rett til å si ifra!

Topp 5 klasser

Bruk landskapsmodus for å se kartet

Fugl-vinge Fugl-vinge
Fugl-vinge Fugl-vinge
Fugl-vinge Fugl-vinge
Fugl-vinge Fugl-vinge
Fugl-vinge Fugl-vinge
grunnflate-kart Vindmøllestolpe Vindmølleblader Flagg Paris eiffeltårn Luftballong
Sol Fjell Sky Sky Syklist-skygge Syklist Turgåer fr no
x

Land: Norge
Hovedstad: Oslo
Befolkning: 5 109 056
Nasjonaldag: 17.mai

x

Land: Sverige
Hovedstad: Stockholm
Befolkning: 9 074 055
Nasjonaldag: 6. juni

x

Land: Danmark
Hovedstad: København
Befolkning: 5 515 575
Nasjonaldag: 5.juni

x

Land: Tyskland
Hovedstad: Berlin
Befolkning: 82 282 988
Nasjonaldag: 3.oktober

x

Land: Nederland
Hovedstad: Den Haag, Amsterdam
Befolkning: 16 783 092
Nasjonaldag: 27.april

x

Land: Belgia
Hovedstad: Brüssel
Befolkning: 10 423 493
Nasjonaldag: 21.juni

x

Land: Frankrike
Hovedstad: Paris
Befolkning: 64 057 792
Nasjonaldag: 14.juli

@miljoagentene på Instagram

Gå til instagram-profilen vår