Beintøft

For Lærere

Her har vi samlet generell informasjon til lærere om Beintøft. Nederst på siden vil dere også finne informasjonsskriv som kan lastes ned, samt registreringsskjema som man kan bruke i klasserommet.

Hvordan gjennomføre Beintøft på 1-2-3?

1. Skriv ut og del ut registreringskort (lenke under) til hver elev, som oppbevares i klasserommet. Alle elevene fyller ut kortet sitt hver morgen.

2. Læreren registrerer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen på beintøft.no, helst hver dag.

3. Husk at alle elever skal inkluderes! Hvis noen har utfordringer med å delta, må dere finne en løsning. Kontakt oss på beintøft@miljoagentene.no, om du er usikker på noe.

4. Alle ukens gåturer må registreres senest hver fredag i kampanjeperioden.

5. Få tilgang til faktaark og oppgaver og quiz til Beintøft under "Undervisningsopplegg", og bruk dette i undervisningen!

6. Delta på ukesoppdrag ved å laste opp kreative bilder på "Min side"! (Maks. to per klasse.) Bildene må lastes opp innen kl. 14.00 hver fredag.

Skulle dere ha noen spørsmål angående kampanjen, kan dere ta kontakt på beintoft@miljoagentene.no

Ukestemaer:

Hver uke i Beintøft har et eget ukestema som fokuserer på ulik klima- og miljøproblematikk. Til hvert tema følger det med et eget ukesoppdrag og et eget undervisningsopplegg.

Ukesoppdrag:

Ukesoppdragene er bildeoppgaver, som skal løses på kreativt vis. For hvert ukesoppdrag følger det tre løsningsforslag i stigende vanskelighetsgrad. Bildene er ment å være av deres løsning på ukesoppdraget, men kan også være et bilde av at elevene utfører ukesoppdraget.

Ukesoppdraget blir tilgjengeliggjort hver mandag, og må leveres inn på "Min-side" innen kl. 14.00 hver fredag under kampanjeperioden.

Undervisningsopplegget:

Opplegget består av en kort introduksjonsvideo, nedlastbar presentasjon av tema med følgetekst, en quiz man kan ta på nett eller skrive ut, aktivitetsark og eksterne ressurser på nett, dersom man ønsker å gå dypere inn i tematikken. Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn.

Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot kompetansemålene innenfor blant annet naturfag, samfunnsfag, matematikk og kroppsøving.

Konkurranseregler:

For informasjon om hvordan man gjennomfører konkurransen, kan dere gå inn på Konkurranseregler

Skulle skolen stenges fordi den benyttes som stemmelokale under valget, så skal alle elever registreres som gående

Trafikksikkerhet:

Om dere ønsker mer informasjon om trafikksikkerhet i Beintøft, så har vi laget en egen side med eksterne undervisningsopplegg og informasjon om hvordan man ferdes trygt i trafikken. Dette finner dere her.

Om dere har noen spørsmål, så sjekk ut: Ofte stilte spørsmål

Eller sende oss en mail på beintoft@miljoagentene.no

Lukk