Beintøft

For kommuner

Miljøagentene samarbeider med flere kommuner om å arrangere Beintøft. Flere kommuner har erfart at Beintøft er nyttig verktøy for å nå ulike lokal målsettninger. Under finner du informasjon om hvordan og hvorfor nettopp din kommune burde bli en lokal samarbeidspartner.

Hva er Beintøft?

Beintøft er Norges største gå-til-skolen-aksjon, og varer fra 30. august til 24. september. Med Beintøft ønsker Miljøagentene å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjøring av klima- og miljøproblemene tilknyttet bilkjøring til skolen og i lokalsamfunn. Du lese mer om Beintøft her.

Beintøft som et trafikksikkerhetstiltak

I Nasjonal transportplan har regjeringen satt et mål om at ...% av alle barn skal sykle eller gå til skolen. Erfaring viser at Beintøft er med på øke andlen som går eller sykler til skolen, også etter kampanjeperioden er over. Samarbeidskommune kan også hente ut detaljert data og få oversikt over andelen som går ned på klassenivå. På den måten kan kommunen overvåke situasjonen i sin kommune.

Beintøft som et folkehelsetiltak

Beintøft er også et godt folkehelsetiltak, som fremmer fysisk aktivitet for barn og unge. Beintøft er med på å legge danne gode holdninger i tidlig alder, som oppfordrer til barna til å være i mer fysisk aktivtet.

Beintøft som et klima og miljøtiltak

Klima og miljø er et sentralt element i kampanjen. Vi ønsker å skape forståelse blant barna om hvordan de påvirker klimaet og miljøet, men også hvordan de kan være en del av løsningen. Hver uke i beintøft har et eget tema som fokuserer på ulik klima og miljøproblematikk. Her følger det med et eget undervisningsopplegg bestående av en video, powerpoint, aktivitetsark og quiz. Samlet sett viser tilbakemeldingene at

Vi har samarbeid med følgende kommuner:

Om dere har spørsmål om å samarbeide med Miljøagentene om Beintøft så er det bare å ta kontakt med kaspar@miljoagentene.no

Lukk