Flowers
 
 
 

Aksjon-kit

TIPS

Her er noen tips til hva dere kan organisere av begivenheter, eller hvordan dere kan kontakte presse eller arrangere en politisk debatt om samferdsel.

Dere kan gjøre dette enten som kick-off eller en Beintøft-dag under kampanjeperioden, som dere planlegger selv. Beintøft 2023 har fokus på valget i år, og derfor ønsker vi at kampanjen kan bli brukt som et talerør til å engasjere lokalmiljøet.

Vi har utviklet forslag!

Du kan komme i kontakt med en lokalpolitiker eller andre viktige personer for å sette søkelyset på viktigheten av å skape gode holdningsendrede vaner, trygge skoleveier, ta vare på naturen og ren for plast. Disse temaene bygger håp og en fremtid og lærer elevene om bærekraftig utvikling.

Ønsker dere å organisere en begivenhet, en AKSJON eller noe lignende, så gi oss beskjed og send oss bilder. Tagg oss gjerne på sosiale medier når dere gjør noe i regi av Beintøft 2023. I år går vi for planeten!

Si ifra!

 • Snakk med elevene: La barna komme med forslag til hvordan skoleveien kan gjøres tryggere og mer attraktiv. Dette kan være alt fra å forbedre infrastrukturen til å øke bevisstheten om trafikksikkerhet.

 • Få en lokalpolitiker på besøk til skolen eller gå skoleveien med noen elever. Få noen elever til å utfordre politikeren. Få noen elever til å utfordre politikeren med konkrete spørsmål om deres fremtid, skolevei eller nærmiljøet. Bruk valget som en mulighet til å snakke om temaer barn er opptatt av. Del bilder og nyheter med oss og lokalavisen, slik at vi gir dere den støtten dere trenger.

 • Lag en trafikkaksjon: Her kan dere samle elevene til å ha en markering utenfor skolen med vester og plakater. Bruk sosiale medier: Bruk noe av materiale til SoMe-poster som skolen deres kan poste på Facebook, Instagram o.l. for å vise frem at dere er med på Beintøft for å skape en endring.

Lokalvalg

Elevene kan være med og påvirke lokalvalget, eller sørge for at de som ble valgt kjemper for dyra, naturen og klimaet! Vi har noen tips til hvordan man kan vise engasjement for sakene dere bryr dere om. Lag en aksjon:

 • Planlegg med klassen når dere kan utføre aksjonen i kampanjeperioden frem til 25. september.

 • Kontakt lokalavisa slik at de kan dekke saken

 • Inviter en politiker til å ta følge med deg til skolen for å se skoleruta og gjøre den tryggere

 • Lag en plakat med et godt slagord eks. “Jeg går for planeten” eller “stem på min fremtid”.

Her er noen spesifikke aktiviteter som elevene kan involveres i:

 • Utforming av plakater/bannere: Elevene kan lage plakater eller bannere med budskap om Beintøft.

 • Appell og taler: De kan holde en appell foran lokalpolitikere eller skolen: Still gjerne gode spørsmål til politikere om hvordan de kan jobbe mer for miljø, klima og en trygg skolevei. Spør dem gjerne om hva deres beste forslag er til hvordan skoleveien kan gjøres tryggere og mer attraktiv til å ferdes gjennom hele året.

Fortell om innsatsen deres i Beintøft!

Vi trenger miljøhelter som dere, og derfor er Miljøagentene veldige glade for at så mange vil være med på Beintøft 2023! Jo flere som bidrar jo bedre, og det er ekstra gøy når man klarer å engasjere lokalbefolkningen også. Ta kontakt med lokale medier og fortell om klassens innsats. Dere er alle miljøvinnere og fortjener oppmerksomhet! Her er flere tips til elever som deltar:

 • Uten bil for skoleveien din med de hjemme

 • Følg vedkommende til eller fra skolen og marker hvor man være ekstra forsiktig, f.eks. ved fotgjengeroverganger eller trafikklys

 • Om det er steder som kan være farlige for barn så ta bilde/marker det på et kart og vis denne til rektor, politiker, eller avisa eller en voksen om hvordan man ha hjertesoner❤ rundt skolen eller droppsone et stykke unna.

Skriv et leserinnlegg

 • Skriv leserinnlegg til lokalavisa sammen med lokallaget eller noen andre relevante personer.

- Hva bryr dere dere om?

- Hva er dere som lokallag enige om at må gjøres noe med?

- Husk å avslutte med en oppfordring til de som bestemmer.

Slik skriver dere leserinnlegg

Eksempel: Ryddeaksjon med en lokalpolitiker

Ryddeaksjon med en lokalpolitiker!

Ryddeaksjon Gjør noe bra for miljøet ved å rydde søppel der det trengs! Kanskje dere har en strand i nærheten som kunne trengt litt opprydning, ellers kunne en lokalpolitiker komme og bli med dere å rydde? Ta et fint klassebilde av at dere rydder søppel!

Sykkelaksjon med en lokalpolitiker

Elevene kan sykle til skolen en felles dag og markere denne aksjonsdagen på skolen sin. Den dagen klassen/skolen har en sykkelaksjon kan en lokalpolitiker bli med og sykle til skolen. På skolegården kan rektor eller noen av elevene holde appell og snakke om hvilke endringer som er viktige for at veiene skal bli tryggere og hvordan samfunnet kan jobbe mer for en bærekraftig fremtid. Underveis kan elevene dele ut informasjon om klimaendringer og oppfordre til mer bærekraftig transport.

Klimakrav!

Lag klimakrav dere mener politikerne burde oppfylle! Skriv det ned på plakaten eller lignende og pynt med tegninger eller andre ting for å skape større gjennomslagskraft!

Lukk
Laster inn

Vi tar ditt personvern på alvor

Vi bruker Cookies til å holde deg innlogget og informasjon knyttet til din bruker. Dette er nødvendige for å få nettsiden til å fungere. I tillegg ønsker vi å spore trafikk. Du kan lese mer om personvern her.