Beintøft

Smittevern (Covid-19)

Her finner du informasjon om hvordan man kan gjennomføre Beintøft på en smittevernsvennlig måte. Vi tar forbehold om at det kan skje innstramninger og lokale endringer, og at Beintøft i så tilfelle må tilpasses deretter.

Smittevern og Beintøft

Vi regner med at skolene rundt om i landet har god kontroll på hvordan man opprettholder smittevernstiltak i klasserommet. Skulle dere likevel ha spørsmål, kan dere kontakte oss på beintoft@miljoagentene.no

Lukk