Klasseoppdrag

Klasseoppdragene er kreative bildeoppgaver som klassen skal løse i felleskap. Du står fritt til å tolke og løse oppdraget slik du selv vil. Alle som leverer oppdrag vil motta poeng til hovedkonkurransen og de mest kreative bidragene vil motta premie.

Fra ukesoppdrag til klasseoppdrag

Istedenfor fire ukesoppdrag, har vi nå to klasseoppdrag. Istedenfor å ha en innleveringsfrist hver uke, kan du nå velge fritt når du ønsker å levere klasseoppdragene, så lenge det er innen kampanjeslutt den 30. september. Vi anbefaler alle å levere kassoppdragene forløpende og ikke vente til siste uke av kampanjen.

Hva er klasseoppdrag?

Klasseoppdragene er en kreativ bildeoppgave, som klassen skal løse i felleskap. Man står fritt til å løse oppdragene slik man selv vil, og svaret skal lastes opp i form av et bilde på "Min side". Det er ingen tidsfrist for når oppdragene skal leveres i løpet av kampanjeperioden og man kan levere helt fram til siste konkurransedag.

Klasseoppdrag og poeng

I Beintøft kan du maksimalt samle 2400 poeng. Poengene regner vi ut på følgende måte

  • 2000 poeng (alle elevene har gått til skolen hver dag i 20 dager)

  • 400 poeng (200 poeng per leverte klasseoppdrag).

For å kunne få maksimal score og kunne ha en sjanse til å vinne en av hovedpremiene i konkurransen, er du nødt til å levere klasseoppdrag.

Premier

Vi deler ut totalt 30 000 kr til totalt 6 vinnere som leverer de mest kreative og interessante klasseoppdragene. Hver vinner mottar 5000 kr per oppdrag. Vi kårer følgende vinnere:

  • To vinnere på 1-2. trinn

  • To vinnere på 3.-4. trinn

  • To vinnere på 5.-7 trinn.

Hvordan kårer vi vinnere?

En uavhengig jury på kontoret foretar en utvelgelse av vinnerne. Vi ser på hvilke oppdrag som er mest:

  1. Kreativ løsning oppgaveteksten

  2. Har inkludert elvene på best måte

Hva er oppdragene?

I klasseoppdraget "Gå for klimaet" skal dere bli bedre kjent med klimaendringer og lære om hva vi kan gjøre for å motvirke dem. I klasseoppdraget ‘’gå for miljøet’’ skal dere skal bli bedre kjent med naturen rundt dere og lære om hvordan du kan ta vare på den. Gå inn på oppdragene for å les mer.

Tidligere ukesvinnere

Vinner 4b Ammerud skole

Vinner av klasseoppdraget ''Vis oss deres klimakrav!'' i Beintøft 2021

Vinner 4b Gausel Skole

Vinner av ukesoppdraget ''Bli en gjenbruksagent'' i Beintøft 2021

Vinner 6B Veien skole

Vinner av oppdraget ''Vis oss hvorfor vi må ta vare på jorda og maten vår!'' i 2021

Vinner 7B Foldnes skole

Vinner av klasseoppdraget ''Vis oss deres klimakrav!'' i Beintøft 2021

Lukk