Flowers
 
 
 

Dette er nytt i år!

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kampanjen fra år til år. På denne siden finner dere en kort oversikt over hva som er nytt i Beintøft 2023.

Nytt tema

I år har Beintøft ett tema - VI GÅR FOR PLANETEN! Håp og fremtid er nøkkelordene.

Undervisningsmateriale og challenges belyser viktigheten av:

- Nærmiljø og friluft

- Trafikksikkerhet

- Plastproblematikk

- Utviklingsspørsmål og demokrati: Barnas Klimapanel

Challenges

Vi har nå tre challenges for våre deltagere. Disse challengene gir både klassen og foreldre en mulighet til å delta i kampanjen. To av disse challengene er fortsatt kreative bildeoppgaver, som klassen skal løse i felleskap, mens en av disse skal hjem og elevene skal ta med seg skjema tilbake til lærer som skal registreres på klassesiden.

Istedenfor å ha en innleveringsfrist hver uke, kan du nå velge fritt når du ønsker å levere inn challenges, så lenge det er innen kampanjeslutt den 25. september. Premien er fortsatt på 5000 kr per challenge, og vi kårer en vinner av challenge/oppdraget for 1-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7 trinn.

Undervisningsopplegg

Det følger med et tilpasset undervisningsopplegg som er tilknyttet klima og miljø. Det er utviklet et eget undervisningsopplegg for 3.-4. trinn, 5.-6.trinn og for 7.trinn. Det bli ikke utviklet et eget undervisningsopplegget 1.-2. trinn, men det er mulig å tilpasse opplegget for denne aldersgruppen.

Aksjons-kit

Alle Norges skoler som er med på kampanjen kan arrangere sin egen Kick-off eller andre begivenheter på skolen og melde ifra til lokale nyheter og media.

Vi ønsker at alle deltagere som er med på kampanjen kan komme godt i gang med kampanjen. For at skolen skal kunne engasjere lokalmiljø- og politikere vil det være mulig å laste ned en Aksjon-kit på hjemmesiden.

På den måten kan flere engasjere seg for en bærekraftig fremtid.

Barnas Klimapanel

I år samler vi inn innspill til Barnas Klimapanel. Barnas klimapanel ble stiftet av Miljøagentene i 2015 og hvert år velges åtte miljøagenter fra forskjellige steder i landet til å sitte i panelet. Sammen representerer de barn i Norge sine meninger om klima og miljø. Hvert år skriver panelet en rapport basert på innspill fra barn og denne rapporten blir presentert for politikere og andre beslutningstakere.

Innspill som sendes inn til Barnas klimapanel kan bli brukt i en av rapportene til Barnas klimapanel.

Les mer om Barnas Klimapanel

Lokallag-kit

Lokallag engasjert i Miljøagentene vil få tildelt sin egen kit for å delta i kampanjen.

Regelendringer

I 2023 har vi innført følgende regelendring. Dersom en elev ikke får gått/syklet eller reist kollektivt til skolen, kan eleven gjennomføre en av aktivitetene under for å bli registrert som gående:

  • Gå til et sted du vanligvis ville blitt kjørt. Dette kan f.eks være å gå til trening eller øving.

  • Gå en tur rundt i skolegården eller området hjemme, og plukk fem søppelbiter. Deretter er det viktig at søppelet blir sortert og kastet riktig.

Lærer fører eleven opp som gående når aktiviteten er gjennomført. Med denne regelendringen ønsker vi å fremme samholdet i klassen i størst mulig grad og unngå situasjoner hvor en elev blir utpekt som ''syndebukk'' dersom han eller hun ikke får gått til skolen.

Tips: Bruk uteskole dagen for eksempel. til å gjennomføre og registrere challenges.

Endringer i poengberegning:

● Gå til skolen: Konkurransen legger vekt på å gå-til-skolen og lærer registrerer antall dager gått.

● Challenges:

Challenge 1 gir: 100 poeng: Elevene teller bilturer. Lærer registrerer samlet tall en gang i uken.

Challenge 2 gir: 100 poeng: Oppdag nærmiljø fokus på plast og friluft. Leveres med opplasting av bilde.

Challenge 3 gir: 100 poeng: Send innspill til Barnas Klimapanel. Skjema med mulighet for tekst, bilde, fil.

Verifisere E-postadresse

Når du registrere deg, mottar du en e-post, hvor du må verifisere brukeren din Etter du har verifisert brukeren din må logge deg inn på nytt.

Lukk
Laster inn