Flowers
 
 
 

Dette er nytt i år!

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kampanjen fra år til år. På denne siden finner dere en kort oversikt over hva som er nytt i Beintøft 2022.

Nye temaer

I år har Beintøft to temaer, istedenfor fire. Årets temaer er: "Gå for klimaet" og "Gå for miljøet".

Klasseoppdrag

Istedenfor fire ukesoppdrag, har vi nå to klasseoppdrag. Ett hvor klassen skal "Gå for klimaet" og ett hvor klassen skal "Gå for miljøet". Klasseoppdragene er fortsatt kreative bildeoppgaver, som klassen skal løse i felleskap.

Istedenfor å ha en innleveringsfrist hver uke, kan du nå velge fritt når du ønsker å levere klasseoppdragene, så lenge det er innen kampanjeslutt den 30. september. Premien er fortsatt på 5000 kr per oppdrag, og vi kårer en vinner av klasseoppdraget for 1-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7 trinn.

Undervisningsopplegg

Det følger med et tilpasset undervisningsopplegg til hvert av de to temaene. Det er utviklet et eget undervisningsopplegg for 3.-4. trinn, 5.-6.trinn og for 7.trinn. Det bli ikke utviklet et eget undervisningsopplegget 1.-2. trinn, men det er mulig å tilpasse opplegget for denne aldersgruppen.

Regelendringer

I 2022 har vi innført følgende regelendring. Dersom en elev ikke får gått/syklet eller reist kollektivt til skolen, kan eleven gjennomføre en av aktivitetene under for å bli registrert som gående:

  • Gå for klimaet: Gå til et sted du vanligvis ville blitt kjørt. Dette kan f.eks være å gå til trening eller øving.

  • Gå for miljøet: Gå en tur rundt i skolegården eller området hjemme, og plukk fem søppelbiter. Deretter er det viktig at søppelet blir sortert og kastet riktig.

Lærer fører eleven opp som gående når aktiviteten er gjennomført. Med denne regelendringen ønsker vi å fremme samholdet i klassen i størst mulig grad og unngå situasjoner hvor en elev blir utpekt som ''syndebukk'' dersom han eller hun ikke får gått til skolen.

Verifisere E-postadresse

Når du registrere deg, mottar du en e-post, hvor du må verifisere brukeren din Etter du har verifisert brukeren din må logge deg inn på nytt.

Lukk