Beintøft

For 5. til 7. trinn

Tema 4: Maten på jorda vår

Elevene skal få bli nysgjerrige, stille spørsmål, utvikle evne til kritisk tenkning og handle med etisk bevissthet. Elevene skal få kjennskap til lokale matvarer og hele produksjonskjeden fra jord til bord. Elevene skal få diskutere om matvarer og matsvinn, samt reflektere over eget matforbruk.

Undervisning

PPT - Maten på jorda vår PDF - Maten på jorda vår Følgetekst - Maten på jorda vår

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivtetsark

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Økologisk Norge: Fakta
Naturfag.no: Bærekraft
Nysgjerrigper: Ugress til middag

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 12

Omtrent hvor mange mennesker tror FN det vil bo i verden omkring år 2100?

5 milliarder.
7 milliarder.
11 milliarder.
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 12

Hva betyr bærekraftig matproduksjon?

At vi ikke skal bruke mer mat enn vi trenger slik at det er nok til neste generasjon.
At vi kun skal kjøpe mat som blir produsert i Norge.
At vi kun skal kjøpe mat vi kan bære hjem fra butikken.
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 12

Hvorfor selges så mye fisk fra Norge til utlandet?

Den er svært næringsrik.
Fordi Nordmenn er flinke til å fiske.
Fordi vi har så lang kystlinje og har rikelig med fisk i Norge.
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 12

Hvilke av disse matsortene dyrkes det mest av i Norge?

Mais.
Ris.
Poteter og korn.
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 12

Hva er matsikkerhet?

At det er lang åpningstid i dagligvarebutikkene.
At vi har nok mat, at vi har tilgang på maten og at den er næringsrik.
At maten er vakuumpakket.
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 12

Hva er kortreist mat?

At maten vi spiser kommer fra det området vi bor.
At maten vi spiser ikke er høyere enn 50cm.
Kortreist mat er billigere mat.
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 12

Hvorfor kaster vi mindre brød nå enn tidligere?

Vi er flinkere til å bruke brødrester.
Fordi vi bruker mindre brød.
Fordi vi fryser ned brødrester.
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 12

Hvor mange land eksporterer Norge fisk til?

125 land.
150 land.
175 land.
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 12

Hvor reiste bonden Einar Kiserud for å lære og dyrke jorda selv om det er tørt?

Til Nord-Norge.
Til Italia.
Til Malawi.
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 12

Hva er monokultur?

Å dyrke den samme plantesorten år etter år på samme jordstykke.
Å høste kornet på samme dato hvert år.
Å dyrke grønnsaker i en skolehage.
Neste spørsmål
spørsmål 11 av 12

Hva bør vi gjøre med mat som har gått ut på dato?

Kaster det i matavfallet.
Eksportere det til utlandet og de som sulter.
Vi kan se, lukte og smake på maten og finne ut om den kan spises.
Neste spørsmål
spørsmål 12 av 12

Hvor stor andel av frukter vi spiser dyrkes i utlandet?

80%
95%
100%
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 12 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk