Beintøft

For 3. til 4. trinn

Tema 4: Maten på jorda vår

Elevene skal få bli nysgjerrige, stille spørsmål, utvikle evne til kritisk tenkning og handle med etisk bevissthet. Elevene skal få kjennskap til lokale matvarer og hele produksjonskjeden fra jord til bord. Elevene skal få diskutere om matvarer og matsvinn, samt reflektere over eget matforbruk.

Undervisning

PPT - Maten på jorda vår PDF - Maten på jorda vår Følgetekst - Maten på jorda vår

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitetsark

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Økologisk Norge: Fakta
Naturfag.no: Bærekraft
Nysgjerrigper: Ugress til middag

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 12

Hva gjør vi med mat som har gått ut på dato?

Vi kaster det i matavfallet.
Vi kaster det i restavfallet.
Vi kan se, lukte og smake på maten og finne ut om den kan spises.
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 12

Hvor mange mennesker bor det i verden i dag?

Litt over 5 millioner mennesker.
Litt over 1 million mennesker.
Over 7 milliarder mennesker.
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 12

Hvor mange land selger Norge fisk til?

Omtrent 150 land i verden.
Bare til nabolandene våre.
Vi selger ikke fisk til andre land.
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 12

Når vi har igjen matrester etter lunsjen vår er det lurt å ... ?

Spise dem opp senere på dagen.
La matrestene stå en uke i kjøleskapet.
Kaste matrestene i matavfallet.
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 12

Hvor reiste bonden Einar Kiserud for å lære å dyrke jorda selv om det er tørt?

Til Nord-Norge.
Til Italia.
Til Malawi.
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 12

Hvor dyrkes nesten all frukten vi spiser i Norge?

Den dyrkes i utlandet.
Den dyrkes i frukthagene på vestlandet.
Den dyrkes i drivhus i Norge.
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 12

Hva er kortreist mat?

Korn som ikke blir mer enn 50cm høy.
Kun mat som kommer fra egen hage.
Mat som dyrkes eller produseres i området vi bor.
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 12

Hva gjør alle land i verden?

Spiser poteter og korn.
Spiser fisk fra Norge.
Har sine spesielle matretter.
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 12

Vi kaster mindre brød nå enn før fordi ...?

Vi er blitt flinkere til å bruke brødrester.
Vi bruker brød til dyremat.
Vi fryser ned brødrester.
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 12

Kortreist mat er bra fordi ...?

Den er fersk og trenger ikke fraktes så langt.
Vi slipper å betale så mye for den.
Vi ikke liker mat som blir dyrket i utlandet.
Neste spørsmål
spørsmål 11 av 12

Hva arbeider FN for?

At vi bare skal spise kortreist mat.
At det skal bli mindre sult i verden.
At maten i verden skal bli billigere.
Neste spørsmål
spørsmål 12 av 12

Hva er en skolehage?

En hage ved skolen der det dyrkes frukt og grønnsaker.
En hage med husdyr som geiter og kuer.
Blomsterpotter hvor man dyrker gulrøtter og kål.
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 12 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk