Beintøft

For 1. til 2. trinn

Tema 2: Natur og miljø

Elevene skal utvikle naturglede, respekt for naturen og vise klima- og miljøbevissthet. Elevene skal snakke om og gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold. Elevene skal gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljø. Elevene skal diskutere betydningen av biologisk mangfold og kjenne til arter som er sårbare.

Undervisning

PPT - Natur og Miljø PDF - Natur og Miljø Følgetekst - Natur og Miljø

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivtetsark

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Miljøstatus: Arter
Naturvernforbundet: Naturmangfold
FN: Undervisningsopplegg

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 6

Hvilken av disse er en linerle?

Neste spørsmål
spørsmål 2 av 6

Hvilken av disse er en slåttehumle?

Neste spørsmål
spørsmål 3 av 6

Hvilket av disse er et insektshotell?

Neste spørsmål
spørsmål 4 av 6

Hvor finner ku og sau mest mat?

Neste spørsmål
spørsmål 5 av 6

Hva hører til i skogen?

Neste spørsmål
spørsmål 6 av 6

Hvilken av disse artene kan bli utryddet?

Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 6 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk