Beintøft

For 5. til 7. trinn

Tema 2: Natur og miljø

Elevene skal utvikle naturglede, respekt for naturen og vise klima- og miljøbevissthet. Elevene skal snakke om og gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold. Elevene skal gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljø. Elevene skal diskutere betydningen av biologisk mangfold og kjenne til arter som er sårbare.

Undervisning

PPT - Natur og Miljø PDF - Natur og Miljø Følgetekst - Natur og Miljø

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivtetsark

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Miljøstatus: Arter
Naturvernforbundet: Naturmangfold
FN: Undervisningsopplegg

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 14

Hva sier naturmangfoldloven?

At det er forbudt å utrydde arter i Norge.
At det er forbudt å dra på telttur i hagen til folk.
At alle må rydde opp etter seg når de ferdes i naturen.
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 14

Hva er et habitat?

Et sted der fuglene kan hente mat til ungene sine.
Et naturlig leveområde for en bestemt plante- eller dyrearter.
En liste med arter som er utryddingstruet.
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 14

Hva er et insekthotell?

Et sted der katter kanhente mat til ungene sine.
En bolig for insekter.
Et hus der insektene henter mat.
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 14

Hva er naturmangfold?

Når det er mange forskjellige planter dyr og insekter i naturen.
Når det er lite planter, dyr og insekter i naturen.
Når vi hogger ned skogen.
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 14

Hvor stor del av jorda er dekket av regnskog i dag?

Omtrent 30 prosent av jorda.
Omtrent 15 prosent av jorda.
Omtrent 6 prosent av jorda.
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 14

Hva kaller vi områder som ikke er påvirket eller endret av mennesker?

Beiteområder.
Naturlandskap.
Våtmarksområder.
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 14

Hva er en Rødliste?

En oversikt over giftige planter.
En oversikt over arter som bør utryddes.
En oversikt over arter som har risiko for å dø ut i Norge.
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 14

Hva er Fremmedartlista?

En oversikt over fremede arter i Norge som ikke skal være der.
En oversikt over arter som bør utryddes.
En oversikt over planter vi kan ha i hagen vår.
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 14

Hvilken av disse artene står på Fremmedartlista?

Ekorn.
Lupiner.
Hvitveis.
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 14

Hva er en regnskog?

Et sted der det vokser få arter.
Et sted der det lever dyr og planter som ikke finnes andre steder.
Et sted hvor det ikke lever dyr fordi det regner mye
Neste spørsmål
spørsmål 11 av 14

Hva arbeider Verdens Naturfond (WWF) for?

At forskjellige dyr og planter ikke skal bli borte.
At det bare er barn som kan leke i skogen.
At det bare er voksne som kan beskytte planter og dyr.
Neste spørsmål
spørsmål 12 av 14

I hvilket naturlandskap finnes det aller flest dyr i verden.

Kulturlandskapet.
Skogen.
Myra.
Neste spørsmål
spørsmål 13 av 14

Hva er den viktigste jobben til humlene?

De lager fine sommerlyder. .
De pollinerer blomstene til nye frø og frukter.
De spiser opp blomstene slik at det blir plass til nye blomster
Neste spørsmål
spørsmål 14 av 14

Er det lov å utrydde arter i Norge?

Ja, men bare dyr
Ja.
Nei.
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 14 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk