Beintøft

For 3. til 4. trinn

Tema 2: Natur og miljø

Elevene skal utvikle naturglede, respekt for naturen og vise klima- og miljøbevissthet. Elevene skal snakke om og gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold. Elevene skal gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljø. Elevene skal diskutere betydningen av biologisk mangfold og kjenne til arter som er sårbare.

Undervisning

PPT - Natur og miljø PDF - Natur og Miljø Følgetekst - Natur og miljø

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivtetsark

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Miljøstatus: Arter
Naturvernforbundet: Naturmangfold
FN: Undervisningsopplegg

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 11

Hvilken av disse artene er ikke et insekt?

Neste spørsmål
spørsmål 2 av 11

Hva er et insektshotell

Et sted der fuglene kan hente mat til ungene sine.
En bolig for insekter.
Et hus der insekter kan hente mat.
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 11

Hva er naturmangfold?

Når det er mange forskjellige planter, dyr og insekter i naturen.
Når det er lite planter, dyr og insekter i naturen.
Når vi hogger ned skogen.
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 11

Hvilke av dyrene under kalles beitedyr?

Ku, sau, geit og hest.
Bare hest.
Bare sau.
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 11

Hva er regnskog?

En skog der det vokser få arter.
En skog der det lever dyr og planter som ikke finnes andre steder.
En skog hvor det ikke lever dyr fordi det regner mye.
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 11

Hva heter verdens største regnskog?

Borneo i Sørøst-Asia.
Gondwana-regnskogen i Australia.
Amazonas i Sør-Amerika.
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 11

Hva arbeider Verdens Naturfond (WWF) for?

De arbeider for at forskjellige dyr og planter ikke skal bli borte.
De arbeider for at det bare er barn som kan leke i skogen.
De arbeider for at det bare er voksne som kan beskytte planter og dyr.
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 11

Hva heter denne arten?

Slåttehumle.
Klippeblåvinge.
Veps.
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 11

Hva er den viktigste jobben til humlene?

Å lage fine sommerlyder.
Å pollinere blomster, sånn at vi får nye frø og frukter.
Å spise opp blomstene, slik at det blir plass til nye blomster.
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 11

Er det lov å utrydde arter i Norge?

Ja, men bare insekter
Ja
Nei
Neste spørsmål
spørsmål 11 av 11

Hva heter denne arten?

Blåbær
Solbær
Blåklokker
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 11 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk