Beintøft

For 5. til 7. trinn

Tema 1: Valg og klimaendringer

Elevene skal reflektere over hvem som har makt, hva et demokrati er, og utvikle forslag til hvordan man kan være med på å påvirke beslutninger i praksis. Elevene skal lære om klimaendringer og hvordan klimaet og forurensing påvirker miljøet og hvordan dette kommer til syne i nærmiljø.

Undervisning

PPT - Valg og klimaendringer PDF - Valg og klimaendringer Følgetekst - Valg og klimaendringer

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitetsark

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Barnas valg
NRK Skole: Demokrati
NRK Skole: Klima

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 12

Hva er klima?

Det er gjennomsnittstemperaturen målt på et sted gjennom 30 år.
Det er gjennomsnitt av vind, nedbør og temperatur målt på et sted gjennom 30 år.
Det er hvor mye sola skinner på et sted over lang tid.
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 12

Hvilket av disse er et klimaspørsmål?

Hvor lang er skoleveien min?
Hvordan kan vi stoppe global oppvarming?
Skal jeg bruke lue om vinteren?
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 12

Hva er et soltre?

Et tre som står i sola.
Et grantre med solceller på toppen.
En sitteplass i parken med solcellepanel.
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 12

Hva kalles klimagassen det blir for mye av med biltrafikk?

Karbondioksid (C02).
Oksygen (O2).
Hydrogen (H).
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 12

Hvorfor er bruk av vindmøller et klimaspørsmål?

Fordi mange mener det ikke blåser så mye.
Fordi reinsdyr og fugler blir forstyrret.
Fordi flyene kan krasje i bladene til vindmøllene.
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 12

Hva gjør FN for klimaet?

De har en plan gjennom FNs bærekraftmål.
FN produserer billigere sykler til alle FN-land.
FN jobber bare for at de rike landene skal få rent vann.
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 12

Hvordan skapes de største klimagassutslippene i Norge?

Ved oppvarming av husene våre.
Ved olje- og gassutvinning.
Gjennom jordbruk.
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 12

Hva handler Parisavtalen om

Stoppe temperaturstigningen på jorden med 2 grader.
Øke temperaturen på jorden med 2 grader.
At alle barn har rett til å si sin mening.
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 12

Hva kalles gassen som plantene trenger for å leve?

Oksygen.
Karbondioksid.
Metan.
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 12

Hvilke partier er opptatt av klimaspørsmål?

Det er bare Høyre.
Alle politiske partier i Norge.
Ingen.
Neste spørsmål
spørsmål 11 av 12

Hva kan vi gjøre for klimaet?

Hjelpe hverandre med å pumpe sykkelen.
Si fra til voksne at de bør kjøre mindre bil.
Legge oss tidligere om kvelden.
Neste spørsmål
spørsmål 12 av 12

Hvilket parti har denne logoen?

Miljøpartiet De grønne.
Venstre.
De vanlige.
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 12 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk