Beintøft

For 3. til 4. trinn

Tema 1: Valg og klimaendringer

Elevene skal reflektere over hvem som har makt, hva et demokrati er, og utvikle forslag til hvordan man kan være med på å påvirke beslutninger i praksis. Elevene skal lære om klimaendringer og hvordan klimaet og forurensing påvirker miljøet og hvordan dette kommer til syne i nærmiljø.

Undervisning

PPT - Valg og klimaendringer PDF - Valg og klimaendringer Følgetekst - Valg og klimaendringer

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitetsark

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Barnas valg
NRK Skole: Demokrati
NRK Skole: Klima

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 8

Hva er klima?

Det er slik været har vært på et sted gjennom mange år.
Det er å måle temperaturen.
Det er når det blåser.
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 8

Hvilket av disse er et klimaspørsmål?

Har jeg lyst til å leke med vennene mine i friminuttet?
Bør vi kjøre mindre bil?
Skal vi bruke lue om vinteren?
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 8

Hva er et soltre?

Et grantre som står i sola.
Et tre som trenger vann.
En sitteplass i parken som lager strøm fra sollyset.
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 8

Hvorfor mener noen det er dumt med vindmøller?

Fordi det blåser for lite.
Fordi reinsdyr og fugler blir forstyrret.
Fordi flyene kan krasje i dem.
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 8

Hva er FNs Barnekonvensjon opptatt av?

At alle barn har rett til å si sin mening.
At barn ikke skal tenke på miljø.
At voksne skal bestemme alt.
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 8

Hvilket av disse områdene gir mest utslipp?

Oppvarming av husene våre.
Olje og gass
Sparkesykling.
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 8

Regner det like mye nå som for 100 år siden?

Ja, det regner like mye.
Nei, det regner mindre nå enn for 100 år siden.
Nei, det regner mer nå enn for 100 år siden.
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 8

Hvilke partier er opptatt av klimaspørsmål?

Det er bare Høyre.
Alle politiske partier i Norge.
Ingen
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 8 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk